İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Okullar Oyun Olsun Çocuklar Oyuna Doysun!"   ve "Asımın Nesli Ecdadının İzinde" projeleri hayata geçirilecek.
 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Ali Şeyh ÖZDEMİR yaptığı açıklamada:"Okullar Oyun Olsun, Çocuklar Oyuna Doysun!" projesi kapsamında, okulöncesi çocuklarımıza küçük yaşta trafik kurallarına uyma bilinci kazandırılacak, okulöncesi yaşgruplarına göre oyun alanları oluşturularak çocukların okula karşı motivasyonu sağlanacak, oyuncaklarla çocukların kas gelişimine katkı sağlayacak, görsellerle görsel zekâ alanlarına hitap edilecektir. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik satranç kursları düzenlenerek satranç oyunu ile çocuklarımızın zekâ gelişimi hızlandırılmaya çalışılacak, reflekslerin gelişimini sağlamak, problem çözme yeteneğini geliştirerek kazanca giden farklı yolları öğrenip özgüveninin artırılmasına katkıda bulunulacaktır. Ayrıca bu proje çerçevesinde, kitap okuma yarışması düzenlenecek olup öğrenciler, yeni yerleri tanıma ve tarihi yerleri görme fırsatı bulacaklardır.
 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hazırlamış olduğumuz "Asımın Nesli, Ecdadının İzinde”  projesi kapsamında; Milli kültür unsurlarımız bizlere atalarımızın aktardığı bir mirasıdır. Bu mirasının zenginleştirmesi ve bizden sonraki nesillere aktarımı bizlerin görevidir. Atalarını tanıyan, onlara saygı duyan, kendi özünü bilen ve yaşayan toplum olmak istiyorsak, geçmişimize sahip çıkmalıyız. Projemiz kapsamında millî kültürümüzün esas unsurlarından olan halkoyunları ekibi kurulacaktır. Halk oyunları ekipleri, millî bayramlarda sahne alarak halkımızın manevi duygularını güçlendirecektir. Ayrıca, millî kültürün gelecek nesilleri aktarılması amacıyla kitap okuma yarışması düzenlenecek olup kitap sıkıntısı yaşayan okullarımıza millî, manevi değerleri içeren kitap dağıtımı yapılacaktır. Yapılacak kitap okuma yarışması sonucunda milli tarihimizin tanıkları olan şehirlerimize de gezi düzenlenecektir.