İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve SODES tarafından uygun görülen "Okullar Oyun Olsun, Çocuklar Oyuna Doysun!"   ve "Asım’ın Nesli Ecdadının İzinde" projeleri hayata geçirilmeye başlandı.
 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh ÖZDEMİR yaptığı açıklamada:
 
"Okullar Oyun Olsun, Çocuklar Oyuna Doysun!" projesi kapsamında, okul öncesi çocuklarımıza küçük yaşta trafik kurallarına uyma bilinci kazandırılmakta, okul öncesi yaş gruplarına göre oyun alanları oluşturularak çocukların okula karşı motivasyonu sağlanmaktadır. Oyuncaklarla çocukların kas gelişimine katkı sağlayacak, görsellerle görsel zekâ alanlarına hitap edileceğiz. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik satranç kursları düzenleyip okullar arasında satranç turnuvası yaptık ve dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendirildik. Satrançla reflekslerin gelişimini sağlamak, problem çözme yeteneğini geliştirerek kazanca giden farklı yolları öğrenip özgüveninin artırılmasına katkıda bulunmayı amaçladık. Ayrıca bu proje çerçevesinde, kitap okuma yarışması düzenlemiş olup öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırılmaya çalıştık. Bu projemizin kapsamında İl dışı gezilerimiz de olacak. Bu gezilerle öğrencilerimiz, yeni yerleri tanıma ve tarihi yerleri görme fırsatı bulacaklardır.
 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hazırlamış olduğumuz "Asım’ın Nesli, Ecdadının İzinde”  projesi kapsamında ise değerlerimizi, kültürel mirasımızı, toplumsal dinamiklerimizi yeni nesle aktarmayı amaçladık.  Millî kültür unsurlarımız, bizlere atalarımızın aktardığı bir mirastır. Bu mirasının zenginleştirilmesi ve bizden sonraki nesillere aktarımı bizlerin görevidir. Atalarını tanıyan, onlara saygı duyan, kendi özünü bilen ve yaşayan toplum olmak istiyorsak, geçmişimize sahip çıkmalıyız. Projemiz kapsamında, millî kültürümüzün esas unsurlarından olan halkoyunları çalışmalarına başladık. Halk oyunları ekipleri oluşturduk. Bu ekiplerimiz, millî bayramlarda ve özel günlerde sahne alarak halkımızın manevi duygularını güçlendireceklerdir. Ayrıca, millî kültürün gelecek nesilleri aktarılması amacıyla, bu proje kapsamında da kitap okuma yarışması düzenlendik. Tabii ki bu yarışmayla da öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırılmaya çalıştık. Bu projenin çok önemli bir ayağı olarak, kitap sıkıntısı yaşayan okullarımıza millî, manevi değerleri içeren kitapların yer aldığı 5 adet kütüphane kurulumu gerçekleştirdik. Yine bu proje kapsamında 1 okulumuza konferans salonu yapma çalışmamız devam etmektedir. Yukarıdaki projemizde olduğu gibi bu projemizde de İl dışı gezilerimiz olacaktır. Bu sayede öğrencilerimiz, yeni yerleri tanıma ve tarihi yerleri görme fırsatı bulacaklardır.    
 
Projenin eğitimimize çok katkısı olacağına inanıyor, bu projeyi koordine edip uygulamak için büyük çaba sarfeden mesai arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum, dedi.